ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"intervention fails" — Słownik kolokacji angielskich

intervention fails kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oceny niedostateczne interwencyjne
  1. intervention rzeczownik + fail czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But dietary intervention often fails to lower cholesterol levels, and the next step is drug therapy.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo