ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"intervention using" — Słownik kolokacji angielskich

intervention using kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): używanie interwencyjne
  1. intervention rzeczownik + use czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    There is a lack of well-conducted evaluations of intervention using randomized controlled trial methodology.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo