ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"intervention takes" — Słownik kolokacji angielskich

intervention takes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): interwencja wymaga
  1. intervention rzeczownik + take czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It seems like an intervention of sorts has taken place.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo