ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"biomedical intervention" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): biomedyczna interwencja
  1. biomedical przymiotnik + intervention rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    These parents share the viewpoint that autism is not just treatable, but curable through "biomedical" interventions and have been frustrated by the lack of progress from more "mainline" scientists in finding this cure.

powered by  eTutor logo