"Intervention includes" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: intervention includes
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Interwencja obejmuje
  1. intervention rzeczownik + include czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Such intervention can include both military invasion and humanitarian aid.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo