"intervention prevents" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): interwencja staje na przeszkodzie
  1. intervention rzeczownik + prevent czasownik
    Zwykła kolokacja

    His intervention prevented greater loss of life; the bomb exploded eight minutes after the train had passed by.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo