ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"intervention appears" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): interwencja pojawia się
  1. intervention rzeczownik + appear czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    No such intervention appears to be under way today.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo