"intervention effect" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): efekt interwencyjny
  1. intervention rzeczownik + effect rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She concurred with Hungerford's observation that intervention effects seem to wear off after a period of time.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo