ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"Human intervention" — Słownik kolokacji angielskich

Human intervention kolokacja
Popularniejsza odmiana: human intervention
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Ludzka interwencja
  1. human przymiotnik + intervention rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I can get them here without human intervention or knowledge for a period of time.

powered by  eTutor logo