"including intervention" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w tym interwencję
  1. including przyimek + intervention rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    While no decision has been made regarding the use of force, all options - including robust military intervention in Kosovo - remain on the table.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo