ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"intervention consists" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): interwencja składa się
  1. intervention rzeczownik + consist czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Nearly all interventions delivered in emergency settings consist of a single intervention visit.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo