"intervention involves" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): interwencja obejmuje
  1. intervention rzeczownik + involve czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    These days, interventions involve buying or selling several billion dollars at a time.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo