ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"intervention team" — Słownik kolokacji angielskich

intervention team kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zespół interwencyjny
  1. intervention rzeczownik + team rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    There's been a lot of criticism of the fact that we have had only priests on the intervention team.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo