"humanitarian intervention" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): humanitarysta interwencja
  1. humanitarian przymiotnik + intervention rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The French intervention has been described as one of the first humanitarian interventions.

powered by  eTutor logo