"outside INTERVENTIONS" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poza Interwencjami
  1. outside przyimek + intervention rzeczownik
    Luźna kolokacja

    THE ONE AND ONLY SOLUTIONS AND EVER LASTING PEACE IN SOMALIA IS TO LET THEM DECIDE WHAT IS GOOD FOR THEM BY THEM SELVIES AND NO CONFERENCES AND NO OUTSIDE INTERVENTIONS OTHER WISEWE WILL BE TALKING THE VERY SAME TOPICES FOR THE NEXT 100 YEARS.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo