ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"after the intervention" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): po interwencji
  1. after przyimek + intervention rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    After federal intervention, the city decided to offer parents at least two choices.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo