"from intervention" — Słownik kolokacji angielskich

from intervention kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z interwencji
  1. from przyimek + intervention rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    By bringing these up a few points, an entire school could be freed from intervention without much change at all.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo