ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"Libya intervention" — Słownik kolokacji angielskich

Libya intervention kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Libia interwencja
  1. Libya rzeczownik + intervention rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    So could there be another way to act, one that might have all the efficacy of the Libya intervention but with fewer of the costs?

powered by  eTutor logo