"during the intervention" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podczas interwencji
  1. during przyimek + intervention rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    During the intervention, in all at least 2,250 soldiers were deployed, with 250 vehicles and a heavy amount of supplies.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo