"despite intervention" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pomimo interwencji
  1. despite przyimek + intervention rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Despite intense medical intervention, on 26 June 1984, he died, at the age of 28.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo