ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"intervention proves" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): interwencja dowodzi
  1. intervention rzeczownik + prove czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    All interventions in these people's lives have proven ridiculously ineffective.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo