ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"over intervention" — Słownik kolokacji angielskich

over intervention kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ponad interwencją
  1. over przyimek + intervention rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The operation set off a huge riot here in the capital, where citizens are already angry over outside intervention.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo