"conduct interventions" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): interwencje zachowania
  1. conduct czasownik + intervention rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He also noted that none of the three clinical trials (Gentillelo's with trauma patients, his own with adolescents, and Longabaugh's in the ED) used physicians or ED staff to conduct interventions.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo