"Kosovo intervention" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Kosowo interwencja
  1. Kosovo rzeczownik + intervention rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The lawsuit was filed before the end of hostilities by 31 members of Congress opposed to U.S. involvement in the Kosovo intervention, led by Tom Campbell of California.

powered by  eTutor logo