"implement interventions" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): interwencje narzędzia
  1. implement czasownik + intervention rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    What we have learned from the research to date gives us some direction as to how to implement interventions in emergency settings to reduce drinking and alcohol related risks.

powered by  eTutor logo