"resist intervention" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oprzyj się interwencji
  1. resist czasownik + intervention rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But he has also resisted federal intervention at times.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo