ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"intervention seems" — Słownik kolokacji angielskich

intervention seems kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): interwencja wydaje się
  1. intervention rzeczownik + seem czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The good news is that across many trials, the interventions being delivered seem to work.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo