ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"intervention requires" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): interwencja wymaga
  1. intervention rzeczownik + require czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Not all "healthy" architectural intervention requires a big budget, he notes.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo