PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"direct intervention" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bezpośrednia interwencja
 1. direct przymiotnik + intervention rzeczownik
  Bardzo silna kolokacja

  "Global political conditions make a direct American intervention difficult," he said.

 2. direct czasownik + intervention rzeczownik
  Bardzo luźna kolokacja

  The capitalist's control over the state can thus play an essential part in the development of capitalism, to the extent the state directs the warfare or other foreign intervention.

  Podobne kolokacje: