ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"between intervention" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): między interwencją
  1. between przyimek + intervention rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    There was a world of difference between coincidental intervention in another's tragedy and having someone sentence you to death.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo