BUSINESS ENGLISH -50%!Kup roczny kurs za połowę ceny. Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"go" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

go czasownik

go + rzeczownik
Kolokacji: 42
go up several percent • chance to go • decision to go • desire to go • way to go • place to go • opportunity to go • ...
czasownik + go
Kolokacji: 198
keep going • let go • start going • stop going • avoid going • consider going • remember going • get going • mean going • begin going • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 93
(4) stop, avoid, forbid, retire
Kolokacji: 4
1. consider going = zastanów się nad pójściem consider going
2. remember going = przypomnij sobie pójście remember going
3. seen going = zobaczone pójście seen going
4. find gone = znajdować przebyty find gone
5. know to go = wiedzieć pójść know to go
6. know going = znaj pójście know going
7. think going = myśleć idąc think going
8. imagine going = wyobraź sobie pójście imagine going
9. go without seeing = obądź się bez widzenia go without seeing
10. go on living = żyj dalej go on living
  • He can't go on living too long without food or water.
  • "Her husband had no reason to go on living once she'd gone."
  • But she has to go on living just the same.
  • Tell no one anything and go on living your life.
  • How could the English boy go on living now that he'd been found out?
  • How could I go on living even in my box?
  • I want to go on living even after my death!
  • "Just go on living our lives and wait for everyone else to die?"
  • I'm afraid to go on living the way I am.
  • She might go on living then, at least for a while.
11. think to go = pomyśl by pójść think to go
12. feel going = poczuj pójście feel going
13. recall going = przypomnij sobie pójście recall going
14. go by see = przechodzić obok widzieć go by see
15. go after seeing = ścigaj widzenia go after seeing
(7) mean, plan, intend, hope
Kolokacji: 7
(8) want, like, wish
Kolokacji: 8
(11) hide, bother, enable
Kolokacji: 4
(13) schedule, contemplate, wonder
Kolokacji: 4
(16) afford, pay, spend
Kolokacji: 3
(17) threaten, warn
Kolokacji: 2
(18) enjoy, love, hate
Kolokacji: 4
(20) explain, justify
Kolokacji: 3
(21) work, figure
Kolokacji: 2
(22) fail, lose, face, sit, miss
Kolokacji: 5
(23) dread, fear
Kolokacji: 2
go + przyimek
Kolokacji: 128
go to • go into • go out • go through • go down • go off • go beyond • go along • go up • ...
go + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 515
go further • go away • go ahead • go forward • go straight • go bankrupt • go crazy • go directly • go mad • go unnoticed • go home • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.