"imagine going" — Słownik kolokacji angielskich

imagine going kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyobraź sobie pójście
  1. imagine czasownik + go czasownik
    Luźna kolokacja

    Right now I just can't imagine going back to that river again.

    Podobne kolokacje: