KURS BUSINESS ENGLISH -50%Podaruj sobie prezent na Mikołaja. Oferta tylko do niedzieli.Sprawdź

"go" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

go czasownik

go + rzeczownik
Kolokacji: 42
go up several percent • chance to go • decision to go • desire to go • way to go • place to go • opportunity to go • ...
czasownik + go
Kolokacji: 198
keep going • let go • start going • stop going • avoid going • consider going • remember going • get going • mean going • begin going • ...
go + przyimek
Kolokacji: 128
go to • go into • go out • go through • go down • go off • go beyond • go along • go up • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
1. go far from = przejdź daleko od go far from
2. go close to = pójdź blisko go close to
3. go back to = wróć go back to
5. go on with = kontynuuj go on with
6. go up against = konkurować, mierzyć się (z kimś lub czymś) go up against
7. go away from = wyjeżdżać z go away from
  • One day she went away from home and I thought would go with her.
  • "We just started going away from all the things that worked early."
  • Why did you have to go away from me now?
  • I don't like the focus to go away from the team.
  • I knew a young man once who went away from home, and never came back again.
  • The look he gave me when I went away from the house the other day.
  • Say they wanted to make us both go away from here.
  • He wanted to make it sure I could never go away from him.
  • The hands went away from his body and the second voice became known.
  • If you like, we will go right away from here.
8. go on at = w kółko krytykować go on at
10. go out into = wychodzić do go out into
11. go down to = schodź go down to
13. go off on = wyjść na go off on
14. go off into = wyjść do go off into
go + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 515
go further • go away • go ahead • go forward • go straight • go bankrupt • go crazy • go directly • go mad • go unnoticed • go home • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.