"place to go" — Słownik kolokacji angielskich

place to go kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): miejsce pójść
  1. go czasownik + place rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    And even if we could free them, they have no place to go.

    Podobne kolokacje: