"go down the stairs" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "go down the stairs" po angielsku — Słownik polsko-angielski

go down the stairs

  1. iść w dół po schodach

"go down the stairs" — Słownik kolokacji angielskich

go down the stairs kolokacja
  1. go czasownik + stair rzeczownik = iść w dół po schodach
    Luźna kolokacja

    I went down the stairs and he came out behind me.

    Podobne kolokacje: