"climb the stairs" — Słownik kolokacji angielskich

climb the stairs kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wdrap się na schody
  1. climb czasownik + stair rzeczownik
    Silna kolokacja

    Then he went away, and began to climb the stairs.

    Podobne kolokacje:

podobne do "climb the stairs" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "climb the stairs" po angielsku — Słownik polsko-angielski

inne