14 DNI ANGIELSKIEGO ZA DARMO!Zarejestruj się do 5 kwietnia. #zostanwdomuZałóż konto

"go" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

go czasownik

go + rzeczownik
Kolokacji: 42
go up several percent • chance to go • decision to go • desire to go • way to go • place to go • opportunity to go • ...
czasownik + go
Kolokacji: 198
keep going • let go • start going • stop going • avoid going • consider going • remember going • get going • mean going • begin going • ...
go + przyimek
Kolokacji: 128
go to • go into • go out • go through • go down • go off • go beyond • go along • go up • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
1. go far from = przejdź daleko od go far from
2. go close to = pójdź blisko go close to
3. go back to = wróć go back to
  • I took one look around and then went back to bed.
  • I told him to go check everything from top to bottom and then went back to bed.
  • At five, he gave up and went back to the track to run again.
  • He opened the door and went back into the building on his way to class.
  • I left the building and never went back to another game.
  • The line goes back all the way to the sea.
  • Let us go back to the moment at which I last saw you.
  • Go back a few years earlier to 2000 and the number of first was around 7 %.
  • However, you took one look and then went back to the car?
  • Then the camera quickly goes back to her in bed.
5. go on with = kontynuuj go on with
6. go up against = konkurować, mierzyć się (z kimś lub czymś) go up against
7. go away from = wyjeżdżać z go away from
8. go on at = w kółko krytykować go on at
10. go out into = wychodzić do go out into
11. go down to = schodź go down to
13. go off on = wyjść na go off on
14. go off into = wyjść do go off into
go + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 515
go further • go away • go ahead • go forward • go straight • go bankrupt • go crazy • go directly • go mad • go unnoticed • go home • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.