"think going" — Słownik kolokacji angielskich

think going kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): myśleć idąc
  1. think czasownik + go czasownik
    Luźna kolokacja

    I think all the time you going to have a baby.

    Podobne kolokacje: