"go up the stairs" — Słownik kolokacji angielskich

go up the stairs kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wspinaj wchodzić po schodach
  1. go czasownik + stair rzeczownik
    Luźna kolokacja

    They had been seen going up the stairs, hadn't stopped to talk.

    Podobne kolokacje: