ANGIELSKI NA ŚWIĘTA -50%Podaruj sobie prezent!Sprawdź

"go" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

go czasownik

go + rzeczownik
Kolokacji: 42
go up several percent • chance to go • decision to go • desire to go • way to go • place to go • opportunity to go • ...
czasownik + go
Kolokacji: 198
keep going • let go • start going • stop going • avoid going • consider going • remember going • get going • mean going • begin going • ...
go + przyimek
Kolokacji: 128
go to • go into • go out • go through • go down • go off • go beyond • go along • go up • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
1. go far from = przejdź daleko od go far from
2. go close to = pójdź blisko go close to
  • So I went up close to him and spoke in his ear.
  • She sat on a chair holding his hand, and none of us went close to them.
  • "There is great danger in even going close to his keep."
  • I went close to him and put my hands on his shoulders.
  • Then he went up close to it and looked inside.
  • She went close to him, lifting those wonderful blue eyes to his face.
  • At first, none but the surgeon went close to it.
  • The higher you go close to Earth the colder it gets.
  • She would probably go close to the end of term without showing.
  • When the Muslims tried to go close to the city they were hit with missiles.
3. go back to = wróć go back to
5. go on with = kontynuuj go on with
6. go up against = konkurować, mierzyć się (z kimś lub czymś) go up against
7. go away from = wyjeżdżać z go away from
8. go on at = w kółko krytykować go on at
10. go out into = wychodzić do go out into
11. go down to = schodź go down to
13. go off on = wyjść na go off on
14. go off into = wyjść do go off into
go + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 515
go further • go away • go ahead • go forward • go straight • go bankrupt • go crazy • go directly • go mad • go unnoticed • go home • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.