KURS BUSINESS ENGLISH -50%Podaruj sobie prezent na Mikołaja. Oferta tylko do niedzieli.Sprawdź

"go" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

go czasownik

go + rzeczownik
Kolokacji: 42
go up several percent • chance to go • decision to go • desire to go • way to go • place to go • opportunity to go • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 15
(2) chance, opportunity, mile
Kolokacji: 3
(4) desire, ambition
Kolokacji: 2
1. way to go = sposób by pójść way to go
2. place to go = miejsce pójść place to go
3. right to go = prawy pójść right to go
4. thing to go = rzecz do pójścia thing to go
5. go down the stairs = iść w dół po schodach go down the stairs
6. go up the stairs = wspinaj wchodzić po schodach go up the stairs
  • They had been seen going up the stairs, hadn't stopped to talk.
  • I turned away from her and went up the stairs alone.
  • She went up the stairs and was gone a bit.
  • They went up the stairs without saying a word to one another.
  • He went up the stairs and found the room on his right.
  • Either he'd gone up the stairs, or he was still inside, making his way close to the floor, trying to get to the back door.
  • I took a right, going up the outside stairs and into the building.
  • He turned and went up the stairs to his office.
  • Another couple they did not know went up the stairs about the same time and turned to the right.
  • He went up the stairs and turned left, toward the east end of the building.
8. go out the door = wychodzić drzwi go out the door
(6) need, urge
Kolokacji: 2
(8) throat, spine, nose
Kolokacji: 3
(9) hundreds, century
Kolokacji: 2
czasownik + go
Kolokacji: 198
keep going • let go • start going • stop going • avoid going • consider going • remember going • get going • mean going • begin going • ...
go + przyimek
Kolokacji: 128
go to • go into • go out • go through • go down • go off • go beyond • go along • go up • ...
go + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 515
go further • go away • go ahead • go forward • go straight • go bankrupt • go crazy • go directly • go mad • go unnoticed • go home • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.