"go down the road" — Słownik kolokacji angielskich

go down the road kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): idź drogą
  1. go czasownik + road rzeczownik
    Luźna kolokacja

    I had just gone down the road when the bomb went off.

    Podobne kolokacje: