"go by see" — Słownik kolokacji angielskich

go by see kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przechodzić obok widzieć
  1. see czasownik + go czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "You really have to go by what you see," said Reeves.

    Podobne kolokacje: