"go out the door" — Słownik kolokacji angielskich

go out the door kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wychodzić drzwi
  1. go czasownik + door rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Then he got to his feet and went out the door.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo