KURS BUSINESS ENGLISH -50%Podaruj sobie prezent na Mikołaja. Oferta tylko do niedzieli.Sprawdź

"go" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

go czasownik

go + rzeczownik
Kolokacji: 42
go up several percent • chance to go • decision to go • desire to go • way to go • place to go • opportunity to go • ...
czasownik + go
Kolokacji: 198
keep going • let go • start going • stop going • avoid going • consider going • remember going • get going • mean going • begin going • ...
go + przyimek
Kolokacji: 128
go to • go into • go out • go through • go down • go off • go beyond • go along • go up • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
1. go far from = przejdź daleko od go far from
2. go close to = pójdź blisko go close to
3. go back to = wróć go back to
5. go on with = kontynuuj go on with
6. go up against = konkurować, mierzyć się (z kimś lub czymś) go up against
7. go away from = wyjeżdżać z go away from
8. go on at = w kółko krytykować go on at
  • Half of my friends have gone off to law school.
  • They had all gone off to war on one side or the other.
  • In 2006, after they had gone off to college, he put the house on the market for $5.5 million.
  • Part of me didn't want to go off to college.
  • She tried again in the morning, then went off to school.
  • Then one of them would go off to a new table.
  • I'll just have a word with her first and then she can go off to bed.
  • He is going off to college soon and doesn't know if he'll ever come back.
  • She should never have let him go off to college clear across the country.
  • She felt as if he were going off to war.
10. go out into = wychodzić do go out into
11. go down to = schodź go down to
13. go off on = wyjść na go off on
14. go off into = wyjść do go off into
go + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 515
go further • go away • go ahead • go forward • go straight • go bankrupt • go crazy • go directly • go mad • go unnoticed • go home • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.