"recall going" — Słownik kolokacji angielskich

recall going kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przypomnij sobie pójście
  1. recall czasownik + go czasownik
    Luźna kolokacja

    The boy recalled going to the movies with his father.

    Podobne kolokacje: