"go after seeing" — Słownik kolokacji angielskich

go after seeing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ścigaj widzenia
  1. see czasownik + go czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    - - - She went home only briefly after seeing Larry.

    Podobne kolokacje: