BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"go" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

go czasownik

go + rzeczownik
Kolokacji: 42
go up several percent • chance to go • decision to go • desire to go • way to go • place to go • opportunity to go • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 15
(2) chance, opportunity, mile
Kolokacji: 3
(4) desire, ambition
Kolokacji: 2
1. way to go = sposób by pójść way to go
  • True, she probably still had a long way to go.
  • But he said they still have a way to go.
  • We still have a long way to go but we're learning a lot.
  • She said the government had a long way to go.
  • You have a long way to go to win them back.
  • But running away was not the right way to go.
  • But tonight, he seemed to have a long way to go.
  • They would have to find a way to go through here.
  • To be sure, the medical center has a long way to go.
  • They have a long way to go, but you are now beginning to see the results.
2. place to go = miejsce pójść place to go
3. right to go = prawy pójść right to go
4. thing to go = rzecz do pójścia thing to go
5. go down the stairs = iść w dół po schodach go down the stairs
6. go up the stairs = wspinaj wchodzić po schodach go up the stairs
8. go out the door = wychodzić drzwi go out the door
(6) need, urge
Kolokacji: 2
(8) throat, spine, nose
Kolokacji: 3
(9) hundreds, century
Kolokacji: 2
czasownik + go
Kolokacji: 198
keep going • let go • start going • stop going • avoid going • consider going • remember going • get going • mean going • begin going • ...
go + przyimek
Kolokacji: 128
go to • go into • go out • go through • go down • go off • go beyond • go along • go up • ...
go + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 515
go further • go away • go ahead • go forward • go straight • go bankrupt • go crazy • go directly • go mad • go unnoticed • go home • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.