"go without seeing" — Słownik kolokacji angielskich

go without seeing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obądź się bez widzenia
  1. see czasownik + go czasownik
    Luźna kolokacja

    She watched them go without seeing, trying to understand what had just happened.

    Podobne kolokacje: