"go direct" — Słownik kolokacji angielskich

go direct kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przejdź bezpośredni
  1. go czasownik + direct przymiotnik
    Zwykła kolokacja

    He had not gone direct to the airport from the hotel.

    Podobne kolokacje: